ÅRSPLAN FOR STIGE FRISKOLES BØRNEHAVE

2017 - 2018

 

AUGUST

Maddag

Forældreråds arrangement – Fangerne på fortet

Tur til Hollufgård – emne: ”Fisk”

Vandleg - ude

 

SEPTEMBER

Maddag - Bålmad

Bedsteforældredag

Tur til Bybondegård

”Hurlumhejdag” sammen med SFO

Emne: ”Indianer”

 

OKTOBER

Maddag

Forældrekaffe

Skolernes motionsdag

Grønt flag – emne: ”Vand”

Efterårsferie

 

NOVEMBER

Maddag

Forældre arrangement – ”Lygtefest”

”Bag for en sag” – Børns Vilkår

Emne: ”Kina”

 

DECEMBER

Maddag – Julefrokost

Emne: ”Jul”

Julegudstjeneste

Klippe/klistre juleting

Forældrekaffe

Juleferie

 

JANUAR

Maddag

Sansedag

Emne: ”Trivsel”

 

FEBRUAR

Maddag

Emne: ”Fastelavn”

Vinterferie

Afslutning for Grøn gruppe  - tur ud af huset

 

MARTS

Maddag – Påskefrokost

Emne: ”Påske”

Påskeferie

 

APRIL

Maddag – Bålmad

Forældremøde

 

MAJ

Maddag

Tur til Hollufgård

Emne: ”Trafik”

 

JUNI

Maddag – Bålmad

Ture i lokalområdet

Forældrekaffe

 

JULI

Sommerferie

 

Vi holder løbende tre måneders forældresamtaler for nye børn, samt forældresamtaler efter behov. Ligeledes vil der være en overleverings samtale inden barnet starter i forårs sfo.

Vi vil i løbet af året, arbejde med de fire årstider, ligesom alle højtider vil blive fejret.

Det er vigtigt, at der altid er plads til spontanitet, og tid til børnenes ønsker og behov. Derfor kan der komme små ændringer i årets aktiviteter/årsplanen.