Børnemiljøvurdering for Friskolens Børnehave

Udarbejdet november 2016

For at børnene i børnehaven fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring, er det vigtigt med et godt børnemiljø. Dette indebærer både det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø.

Følgende børnemiljøvurdering tager udgangspunkt i 19 ud af 22 mulige svar, fra børn i alderen 4-6 år. Børn og forældre har sammen svaret på spørgsmål, med inspiration fra materiale fra DCUM (dansk center for undervisning og miljø).

Ud fra besvarelser, og daglige iagttagelser, kan vi konkludere, at børnene i Friskolens Børnehave, oplever nærvær fra de voksne, at de kommer glade i børnehave hver dag, at de har venner som er betydningsfulde, at de lærer nyt, og at ude/inde faciliteterne er i orden. I de tilfælde, hvor besvarelserne giver anledning til bekymring, tager vi hånd om de enkelte problematikker ved personalemøder, forældresamtaler og jævnlig refleksion.

Er du glad for at gå i børnehave?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       19

Har du det godt med de voksne i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       17

   Nej                    1

Keder du dig i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       4

   Nej                    15

Har du nogle gode venner i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       17

   Nej                    2

Føler du dig alene, når du er i børnehave?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       4

   Nej                    15

Synes du I taler grimt til hinanden?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       4

   Nej                    15

Synes du I opfører jer godt overfor hinanden?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    4

Er det let for dig at finde legekammerater?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                  16

   Nej                3

Bliver du nogen gange drillet?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       14

   Nej                    5

Hjælper de voksne dig hvis du bliver drillet?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       19

Taler de voksne med jer om hvordan I har det?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    3

Hilser de voksne på dig når du kommer i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       19

Lægger de voksne mærke til om du har det godt?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       18

   Nej                    1

Tror du de voksne kan lide dig?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       19

Får du skæld ud af de voksne?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       9

   Nej                    10

Er de voksne gode at snakke med?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       19

Fortæller de voksne når du gør noget godt?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       17

   Nej                    1

Laver de voksne noget sjovt sammen med jer?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       18

   Nej                    1

Får de andre børn skæld ud af de voksne?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       19

Er du med til at bestemme, hvad I laver i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    3

Lærer du noget nyt i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       17

   Nej                    1

Laver du sommetider noget du ikke har prøvet før?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       17

   Nej                    1

Er børnehavens legeplads god?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       18

Er børnehavens rum rare at være i?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    2

Er du med til at bestemme hvordan der ser ud i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       11

   Nej                    7

Er toiletterne i orden?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    3

Er det tit for meget larm i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       16

   Nej                    2

Ved du hvad du skal gøre hvis det brænder i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       17

Kan du få mad hvis du bliver sulten?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       13

   Nej                    5

Synes du det er rart når I spiser sammen?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    3

Savner du mor/far når du er i børnehaven?

   SVAR                 ANTAL

   Ja                       15

   Nej                    3