Forældreråd

 

Formand              Louise Birkholm Rose - forælder

                           Strandholtvej 44C, 5270 Odense N

                           [email protected]

 

 

Næstformand        Rikke Hansen - forælder

                           Bispeengen 11, 5270 Odense N

                           [email protected]

                           

 Referent              Ann Kathrine Glue - forælder

                           Enggaardsvej 4, 5270 Odense N

                            ann_kathrin[email protected]

 

Sekretær              Dorthe Thorsen - afdelingsleder

 

                            Sanne Kragebær - ansat pædagog

 

Suppleanter:       Rikke Vejlebo-Borup  - forælder

                          Heidi Thodesen - forælder

                            

 

Planlagte møder

Der holdes årligt to møder om foråret og to møder om efteråret. Derudover efter behov.

 

Punkter fordelt på årets faste møder: Budget, årsplan, børnemiljøvurdering og læreplaner. 

Dagsorden udarbejdes af formand og afdelingsleder i fællesskab.

 

Forældrerådet forhører sig blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen

Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet