Elevtal, klassestørrelser og holddannelse:

Skoleåret 2018/2019.

 

Der er i dag tilmeldt følgende elever:

Børnehaveklasse:        22             (12 piger og 10 drenge)

1. klasse:                   22             (13 piger og 9 drenge)

2. klasse:                   22             (11 piger og 11 drenge)  

3. klasse:                   17             (6 piger og 11 drenge)

4. klasse:                   22             (9 piger og 13 drenge)

5. klasse:                   22             (13 piger og 9 drenge)

6. klasse:                   21             (13 piger og 8 drenge)

7. klasse:                   22             (11 piger og 11 drenge)

8. klasse:                   22             (13 piger og 9 drenge)

9. klasse:                   21             (11 piger og 10 drenge)

                                213

 Der er én klasse på hver årgang. Der optages max 22 elever pr. klasse. I særlige tilfælde kan der dog gives dispensation for yderlige optagelse, eller skolen kan i en periode vælge at lukke en klasse af på et mindre antal elever.

I de fleste praktisk-musiske fag oprettes der mindre holdstørrelser, eller der indgår en ekstra lærer.

I overbygningen oprettes valgfag på tværs af årgangene.

I børnehaveklassen deltager en medhjælper i ca halvdelen af timerne, og i indskolingen gøres der yderligere brug af tolærerordninger i et antal timer.

 

Faciliteter

Hver klasse har sit eget klasseværelse, og derudover råder skolen over, velindrettede faglokaler, gymnastiksal og fællesrum. Skolen er omgivet af et stort grønt område med sportsplads, multibane, legepladser og bålhytte.

Eleverne har gode udfoldelsesmuligheder såvel ude som inde, og fra skolens side vil vi gerne give eleverne en følelse af et fælles ansvar overfor skolens inventar og bygninger.

Forsikringer

Skolen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for eleverne. Forsikringen dækker ulykkestilfælde indtruffet på skolen eller ekskursioner og rejser arrangeret af skolen. Forsikringen dækker også ulykkestilfælde indtruffet på strækningen til og fra skole. 

Frivillig arbejdsskadeforsikring, der gælder for personer, der ikke er ansat på skolen. 

Beredskabsforsikring der dækker krisehjælp i forbindelse med ulykker indtruffet på skolen eller på strækningen til og fra skole.