Dansk Friskoleforening:

 

 

 

Alle, der er medlem af skolekredsen ved Stige Friskole, oppebærer automatisk medlemskab af Dansk Friskoleforening.    

Søg nærmere oplysninger: 

http://www.friskoler.dk