Skolens alkoholpolitik 

for elever og arrangementer på skolen 

 

 

Elever

Der er et generelt alkoholforbud for skolens elever. Dette gælder også på lejrskoler og på ekskursioner.

 

Skolens arrangementer

I forbindelse med skolens traditionelle elevarrangementer - eksempelvis fritterfest, juletræsfest, forårsfest, sommerfest og tilsvarende arrangementer er det principielt vedtaget, at der ikke indgår alkohol.  

Ved forældrearrangementer - eksempelvis arbejdsdage, forældrefest, generalforsamling, foredrag og lignende er alkohol tilladt.

 

Forældrearrangerede elevarrangementer

Ved forældrearrangerede klassearrangementer på skolen, hvor der indtages alkohol i forældregruppen, henstilles der til, at elevernes alkoholforbud på skolens område bliver respekteret.  

 

Skolens bestyrelse