Befordringstilskud

Skolens elever har mulighed for at søge om tilskud til befordring til og fra skole. Der ydes kun tilskud til udgifter i forbindelse med offentlig transport.

 

Afstandskriterierne for befordringstilskud:

                                                             minimum             maksimum

       Bh. klasse  -  3. klasse                     2,6 km                 12,5 km        

         4. klasse   -  6. klasse                     6,1  km                 16  km

         7. klasse   -  9. klasse                     7,1  km                 16  km

 

Ansøgningen skal godkendes af Fordelingssekretariatet for de frie grundskoler. Afstanden mellem hjem og skole opmåles som nærmeste afstand, og eventuelle stisystemer indgår i beregningen.

 

Størrelsen af tilskuddet skønnes på nuværende tidspunkt at komme til at dække ca. 40% af de afholdte udgifter, og beløbet kan variere alt efter, hvor mange der søger om tilskud her på skolen og i hele landet.

Skolen vil få meddelelse om tilskudsbeløbets størrelse i løbet af december måned, og tilskuddet vil først blive fordelt til forældrene i slutningen af skoleåret.

 

 

Fremgangsmåde:

 

1.  For at få del i befordringstilskuddet skal man henvende sig til  skolen for at få udleveret et ansøgningsskema.

 

2.  Skolen udleverer derefter buskort.

 

3.  Betalingen opkræves månedsvis af skolen (PBS).

 

4.  Tilskud fordeles i forhold til de afholdte udgifter og udbetales i   slutningen af skoleåret.