Datatilsynet vedr. personlige oplysninger

 

Billede og navn på nettet

Hvis der på skolens hjemmeside bringes billeder og/eller navn på skolens elever, forældre, ansatte eller andre personer, skal der forinden fra de pågældende være afgivet en tilladelse, da der ifølge lovbestemmelserne her er tale om personlige oplysninger.

Skolen vil indhente en sådan skriftlig tilladelse fra hvert hjem, der har børn på skolen.

Hvis skolen har planer om at bringe supplerende personlige oplysninger på hjemmesiden, vil dette kun ske ved en særlig mundtlig eller skriftlig tilladelse fra de implicerede.

 

Hvis vi imod vores hensigter kommer til at overtræde personlige hensyn, undskylder vi og beder vedkommende om snarest at rette henvendelse til skolen!

 


v