Forældrebetaling gældende for 2019

Skolepenge

Skolepenge gældende fra 1. januar 2018:

1. barn  kr. 1.075                 2. barn  kr. 665                  3. barn  kr. 450                   4. barn er gratis

Fra og med 3. klasse opkræver skolen 50 kr. pr. måned til lejrskoleopsparingen.

 

Skolepenge gældende fra 1. januar 2019:

1. januar 2019:

1. barn = 1100,-                          2. barn = 690,-                             3. barn = 475,-                 4. barn er gratis

Fra og med 3. klasse opkræver skolen 50 kr. pr. måned til lejrskoleopsparingen.

 

1. august 2019:

1. barn = 1125,-                          2. barn = 715,-                             3. barn = 500,-                  4. barn er gratis

Fra og med 3. klasse opkræver skolen 50 kr. pr. måned til lejrskoleopsparingen.

 

SFO

Der betales i 11 rater med juli som betalingsfri måned.

Eftermiddag 

- fra kl. 12:00 - 16:30: kr. 1.450

Morgenpasning 

- fra kl. 06:30 - 08:00: kr. 375

- fra kl. 07:00 - 08:00: kr. 260

I uge 42 (efterårsferien) & uge 7 (vinterferien) og de første 2 uger i sommerferien betales der ekstra pr. uge for tilmeldte børn: kr. 250.

 

Børnehave

Der betales i 11 rater med juli som betalingsfri måned.

Pasning fuld tid kr.1.815

(+ 50 kr til frugtordning)

 

Forårs-SFO

Pasning fuld tid kr.1.925

 

Betalingsservice:

I forbindelse med betaling af skolepenge og for pasning i fritidsordningen og børnehaven bliver forældrene bedt om at tilmelde sig PBS.

  

Søskendemoderation i fritidsordningen

Skolen yder søskendemoderation i fritidsordningen på 40 %. Dokumentation for pasning af søskende i andre institutioner skal kunne forevises.

Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes således ikke friplads med tilbagevirkende kraft.

Hvis skolen har ydet søskendemoderation, man ikke var berettiget til, vil beløbet derimod blive opkrævet.

Der ydes ikke søskendemoderation til søskende, der har hver sin bopælsadresse.

 

 

Ansøgning om fripladstilskud ved staten - gælder skole og fritidsordning

Ved hvert skoleårs begyndelse kan der søges om fripladstilskud for skole og fritidsordning. Skolen udleverer ansøgningsskemaer til alle forældre på skolen. Tilskuddet er indtægtsbestemt fastsat af staten, og tilskuddet udgør maksimalt kun en del af betalingen.

 

Søskendemoderation i børnehaven

Odense kommune bevilger søskendemoderation i børnehaven efter samme retningslinjer, som gælder for de kommunale institutioner.

 

Ansøgning om fripladstilskud ved Odense Kommune - gælder kun børnehaven

Odense kommune yder økonomisk friplads for pasning i børnehaven efter samme retningslinjer, som gælder for de kommunale institutioner.

 

Oplysninger om fripladstilskud og ansøgningsskema se kommunens hjemmeside

 

Indmeldelsesgebyr & depositum

For optagelse i børnehaveklassen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 500 kr. og én måneds skolepenge som depositum, som bliver opkrævet i marts måned året før skolestart.