Fotografering af skolens elever

På Stige Friskole skal alle elever hvert år fotograferes i 0., 1., 4., 7. og 9. klasse.

Disse billeder bruger skolen til børnenes kartotekskort samt til ophængning i rammer i skolens fællesrum.

For alle klassers vedkommende gælder det selvfølgelig, at ingen er forpligtet til at købe billederne.