Skolens kontaktforældre

 

Valg af kontaktforældre

Alle klasser vælger kontaktforældre, og de vælges for et skoleår af gangen på forældremødet i august/september. Kontaktforældre skal for hver klasse mindst udgøre 4 personer eller 3 familier.

Efter aftale med klasselæreren medvirker kontaktforældrene i organiseringen af de sociale og praktiske arrangementer i klasserne. Ligeledes kan kontaktforældrene varetage opgaver på tværs af alle klasser.  

Hvervet som kontaktforælder indebærer ikke nogen form for repræsentativ funktion for klassen i forhold til klasselærer, skoleleder og bestyrelse.

Liste over kontaktforældre kan ses på skolens ForældreIntra.

 

Fastlagte forældreopgaver

0. - 3. klasse:                

Støtte op om skolens legepladsdage (arbejdsdage).  

5. klasse:                       

Skt. Hansbål til sommerfesten i juni.

7. klasse:                       

Kaffesalg og kagesalg (fastelavnsboller) til forældredagen i januar.

8. klasse:                       

Salg af kaffe m.m. (og evt. grillmad) ved skolens juletræsfest, forårsfest og sommerafslutning.

9. klasse:                       

Være behjælpelig med borddækning og oprydning ved translokationsfesten..

 

 

Opgaver i samarbejde på tværs af alle klasser     

Praktiske opgaver i forbindelse med forældrefesten i januar.        

Tilmelding til rengøringsdagen den første lørdag i september.

 

Kontaktforældrene vil forud for disse arrangementer blive kontaktet af skolen eller klasselæreren.