Lejrskoler - Opsparing og program samt klassekasse

Skolens tilskud til lejrskoler

Skolen giver tilskud til Megalejren, der afvikles som en fælles lejrskole for alle skolens elever hvert 4. år.

Frivillige indbetalinger foretaget af skolens støttekreds hensættes ubeskåret til Megalejren, og skolen afsætter her foruden hvert år 10.000 kr..

 

Elevernes kontante indbetaling til en lejrskoleopsparing

Skolen har indført en obligatorisk lejrskoleopsparing fra 3. til 9. klasse. Skolen administrerer ordningen, og der vil sammen med skolepengene bliver opkrævet 50 kr. pr. elev pr. mdr. Den særlige lejrskoleopsparing følger den enkelte elev, og pengene vil derfor blive udbetalt, hvis eleven forlader skolen. I indkøringsperioden kan det blive nødvendigt at aftale eventuelle overgangsordninger i de forskellige klasser.

Nye elever på skolen, skal indbetale et beløb, der svarer til de øvrige elevers indestående på lejrskolekontoen. Dette beløb vil normalt blive opkrævet sammen med første skolepengerate. 

 

Manglende deltagelse i lejrskolen

Hvis en elev indgår i planlægningen af en lejrskole, men bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller andre tvingende årsager, bliver indbetalingen til lejrskolens fællesudgifter ikke refunderet.

Hvis en elev på grund af lignende årsager på forhånd ikke har mulighed for at indgå i selve planlægningen af lejrskolen, skal dette meddeles skolen skriftligt. Der vil i den forbindelse ikke blive foretaget indbetaling fra den pågældende elevs lejrskoleopsparing.       

 

Klassekasse

Hver klasse kan oprette en klassekasse, som administreres af klasselæreren. Pengene bruges til at dække udgifterne til klassens egne ture og sociale arrangementer eller som ekstra tilskud til lejrskolerne.

Klassekassen kan evt. aftales at dække alle udgifterne til lejrskolerne i 0. til 2. klasse, da disse årgange ikke er omfattet af skolens obligatoriske lejrskoleopsparing.

Klasserne kan foretage indtjening til klassekassen bl.a. ved salg af grillmad, kaffe osv. ved skolens faste arrangementer (7. og 8. klasse).

Endvidere kan klasserne i overbygningen påtage sig erhvervsarbejde på enkelte skoledage.

 

Det er forældrene i forening, der fastsætter eventuelle indbetalinger til klassekassen.

Elever, der forlader klasserne, har ikke andel i klassens opsparing i klassekassen.

Elever, der kommer til klassen i 0. til 5. klasse, får andel i klassens opsparing. Ved deltagelse i lejrskoler foretages der dog en aktuel indbetaling.

Elever, der kommer til klassen i 6. til 9. klasse, indbetaler et beløb, der svarer til den enkelte elevs andel af puljen – denne engangsindbetaling kan maksimalt udgøre 500 kr..

Skolen afvikler hvert år lejrskoler eller hytteture på alle klassetrin, og omfanget varierer alt efter klassetrin fra 1 til 4 overnatninger. Lejrskolerne indgår altid som et vigtigt led i undervisningen rent fagligt, men de er også på det sociale plan af stor betydning, da det giver elever og lærere mulighed for at være sammen på en anden måde, end de er vant til. 

Rejsemålene varierer meget lige fra f.eks. overnatninger på skolen, hytteture og teltture til Bornholmerture, sejlads med skoleskib og udlandsrejser.

Hvert 4. år tager hele skolen på "Megalejr" - fælles lejrskole for alle elever med deltagelse af hele skolens personale. Megalejren erstatter samme år lejrskolerne fra bh. klasse til 6. klasse samt 8. klasse.

 

Plan for afvikling af årlige lejrskoler

Børnehaveklasse

1 overnatning

1. klasse

1 overnatning

2. klasse

1 overnatning

3. klasse

2 overnatninger

4. klasse

2 overnatninger

5. klasse

2 overnatninger

6. klasse

2 overnatninger

7. klasse

4. overnatninger

8. klasse

2. overnatninger

9. klasse

4. overnatninger

Megalejr i skoleåret 15/16

2 overnatninger