Sygemelding / fri fra skole

Fravær fra undervisningen

Da skolen har ansvaret for børnene i skoletiden, beder vi forældrene sende bud, når et barn ikke kommer i skole. Hvis et barn udebliver uden besked, vil skolen i almindelighed kontakte hjemmet, så begge parter kan være sikre på, hvor barnet er.

 

Sygdom

Sygemelding foretages normalt til skolens kontor i tidsrummet kl. 7.30 - 8.00 

For børn, der benytter fritidsordningen kan sygemeldingen foretages direkte her til. Skolen og fritidsordningen koordinerer hver morgen sygemeldingerne. 

 

Fri fra skole

Hvis forældrene har anledning til at ønske et barn fri fra skole hele skoledage, sker dette efter aftale med skolens leder.

Drejer det sig om enkelte timer (eller max én hel skoledag) træffes aftalen alene med de pågældende lærere.

Da forældrene selv afgør, om et barn skal have fri fra skole, er det også deres ansvar, at eleverne får fulgt undervisningen op.   

-------------

Ifølge Undervisningsministeriet skal skolen påse, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Er en elev udeblevet fra undervisningen, har forældrene pligt til at give skolen besked om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere en 2 ugers varighed, kan skolen forlange lægeattest herfor.