Trafiksikkerhed

Trafik til og fra skole – gældende for skolens elever

 

Privatbiler

Af- og pålæsning af elever må kun foretages på parkeringspladsen ved forsamlingshuset og på parkeringspladsen ved skolegården.

 

Fodgængere. 

Passage af Haugevej foretages enten ud for Nistedvej, eller via hellen overfor trappen ned til skolegården.

Passage af Hedelundvej foretages ud for indgangen til skolen.

 

Bustransport fra stoppestedet på Hedelundvej

Skole og fritidsordning yder hjælp til elever fra 0. klasse ved hjemtransport.

Passage af vejen ved ankomst til skolen foretages efter at bussen er kørt.

Ophold ud for stoppestedet før hjemtur foregår kun på den inderste del af fortovet.

 

Cyklister

Ved ankomst til skolen fra vest (Anderup).

Elever, der benytter cykelstativerne bag forsamlingshuset, skal passere Haugevej ud for Nistedvej.

 

Elever, der benytter cykelstativerne i skolegården,  skal enten passere Haugevej via hellen ud for trappen ned til skolegården ved at trække cyklen over vejen.

 

På Hedelundvej skal vejen passeres ud for cykellommen overfor skolens indkørsel.

 

Tilsvarende principper gælder også for elevernes hjemtransport.

 

Det er tilladt at cykle i skolegården i forbindelse med ankomst og hjemtransport.

 

Knallertkørere

Knallerter placeres bag forsamlingshuset.

 

Husk at al passage af vejen foretages vinkelret på kørebanen!

 

Transport af elever/børn i skole-, SFO- og børnehavetid

Transport med privatbiler

I de tilfælde, hvor bilejernes private forsikringer ikke dækker, er eleverne dækket ind af skolens elevforsikring.

Tilladelse til transport aftales med forældrene.

 

Cykeltilladelse

De lærere eller pædagoger, der er ansvarlige for opsynet med eleverne, indhenter skriftlige cykeltilladelser fra forældrene:

For elever fra 0. til 5. klasse: Separate tilladelser efter beskrivelse af arrangement og cykelrute.

For elever fra 6. klasse til 9. klasse: Generel tilladelse - evt. beskrivelse af forventet omfang.

                                                                                                                                                         

Trafikundervisning

Færdselskontaktlærer

Den af skolens lærere, der er færdselskontaktlærer, har til opgave at

  • forestå kontakten til Færdselsskolen og færdselspolitiet
  • forestå informative opgaver 
  • medvirke ved sikkerhedsmæssige tiltag

 

Ved skolestart

I forbindelse med skolestarten bliver forældrene gjort bekendt med denne skrivelse.

Pjecen ”Klar til skolestart - træn trafik med dit barn" udleveres til forældrene.

Både i skolen og i hjemmene arbejdes der med trafiksikkerheden i forbindelse med børnenes skolevej.