Lovgrundlag og skolens mål 

Der står i loven om friskoler, at disse skal give en undervisning,  

”(…) som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Det betyder, at skolen er frit stillet med hensyn til undervisningens tilrettelæggelse, men igennem læseplaner søges en kontinuerlig og sammenhængende linje i undervisningen. En undervisning, der er tilpasset børnenes udvikling og modenhed, og som er med til at gøre dem til ”hele mennesker” med fantasi, følelser og faglig viden. Målet er at fremme børnenes alsidige personlige dannelse gennem skolens liv og fællesskab.

Ud fra en folkelig og demokratisk tradition åbner skolen verden for eleverne og eleverne for verden.

 

Friheden i undervisningen

Lærerne har frihed til at tilrettelægge undervisningen meget personligt. De behøver ikke ligne hinanden og gøre tingene på samme måde, men har frihed til at sammensætte undervisningens indhold ud fra egne forudsætninger og idealer. Det er meget afgørende, at forældrene har tillid til lærerne og giver dem frihed til at være sig selv. Samtidig må lærerne hele tiden kunne gøre rede for deres pædagogiske arbejde med børnene - set i forhold til skolens værdigrundlag og læseplaner.