Morgensang, fællesskab, fortælling og samtale

Morgensang og fællesskab

Som et naturligt led i skolens hverdag mødes børn, lærere og evt. forældre hver dag til morgensamling, hvor vi synger og beder fadervor efterfulgt af praktiske og underholdende indslag fra både børn og voksne.

Hele tiden forsøger vi at holde en balance mellem nye og gamle sange og ligeledes mellem traditionelle og mere rytmiske. Det skal være noget for alle – også noget som kan udvide alles horisonter.

Vi lægger megen vægt på dette daglige fællesskab!

Fortælling og samtale

Ud fra det Grundtvig-Koldske idegrundlag har fortællingen og samtalen en væsentlig plads som oplevelseskilde. Især i historie- og bibelhistorietimerne bliver der fortalt for børnene.

 

Igennem historien oplever børnene, at de hører til i et menneskeligt og kulturelt fællesskab og ikke kun er enkeltindivider, ligesom de i bibelhistoriske fortællinger møder kristendommen. Et møde der siden hen kan hjælpe det enkelte barn i dets holdning til tilværelsen, samfundslivet og andre kulturer.

 

Gennem samtalen og fortællingen opstår det personlige møde, som danner det følelsesmæssige grundlag for den menneskelige og faglige erkendelse.