INKLUSIONSFORANSTALTNINGER

 

Inklusionsforanstaltningerne på Stige Friskole kan inddeles i tre kategorier:

 

  • Traditionel specialundervisning enkeltvis eller på hold, der er placeret i undervisningen eller i forlængelse heraf. Det er primært i dansk og matematik.
  • Ekstra støtte i timerne.
  • Lektiehjælp i forlængelse af undervisningen.

Normalt vil alle tilbud om permanente inklusionsforanstaltninger blive drøftet med forældrene.

 

Vedr. lektiehjælp i forlængelse af undervisningen

Skolen har i forbindelse med skolereformen besluttet ikke at oprette en lektiecafe, hvor alle kan tilmelde sig. Vi har i stedet valgt at øremærke ressourcerne på de elever, der har et særligt behov for støtte til opgaveløsning og lektiehjælp. Dette tilbud er specielt målrettet eleverne fra 6. til 9. klasse, og foregår på hold evt. med elever fra andre klassetrin.

Skolen udvælger således de elever, man vil tilbyde faglig hjælp til opgaveløsning og lektielæsning.

Lærerne laver aftaler med de enkelte elever og orienterer samtidig forældrene.

Der er mødepligt for alle elever i den aftalte periode. Hvis forældrene ønsker at fritage eleverne fra den ekstra støtte til lektielæsning, skal det først drøftes med klasselærerne.  

 

Vidtgående specialundervisning

Skolen har mulighed for at søge tilskud til specialundervisning og støtteforanstaltninger til svært handicappede elever.