KARAKTERER og overgangssekvens til ungdomsuddannelserne

 

Opnåede karakterer ved de bundne prøvefag til FP9:

 

https://uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/karakterer

 

 

 

 

                    

 
Overgangssekvens til ungdomsuddannelserne