KARAKTERER og overgangssekvens til ungdomsuddannelserne

 

Opnåede karakterer ved de bundne prøvefag til FP9 i skoleåret 2015/16:

 

Karakterer                                                           Stige Friskole                            Odense Kommune

Dansk

                          Læsning                                        8,1                                               6,6

                          Mundtlig                                        8,8                                               8,0

                          Retskrivning                                  8,6                                                7,1

                          Skriftlig                                         6,8                                               6,5

 

Engelsk

                          Mundtlig                                        9,1                                              7,9

                         

Fysik/kemi

                          Mundtlig/praktisk                            6,2                                              7,0

 

Matematik

                          Problemløsning                               8,8                                              6,9

                          Færdigheder                                   8,4                                              7,0

                     

 

 

Undervisningsministeriets hjemmeside : http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=461046

 

 

 
Overgangssekvens til ungdomsuddannelserne