BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN

 

I henhold til lovgivningen får skolen af kommunen stillet følgende personer til rådighed:

  • Skolelæge
  • Sundhedsplejerske
  • skolepsykolog
  • Tale-hørepædagog
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Socialrådgiver.

Skolen er tilknyttet Den Kommunale Tandplejeordning. 

Skolen indgår i det lokale SSP-samarbejde.