Skolens undervisningsplaner

Skolen har udarbejdet egne undervisningsplaner med del- og slutmål, der tager afsæt i skolens grundlæggende værdier og faciliteter.

Skolens undervisningsplaner er i overensstemmelse med, hvad der almindeligvis gælder for Undervisningsministeriets læseplaner for grundskolen. 

 

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik/kemi
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Håndarbejde
 • Kristendomskundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur og teknik
 • Tysk
 • Samfundsfag
 • Sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab