HÅNDARBEJDE

FORMÅL

   

 

Formålet med undervisningen i håndarbejde på Stige Friskole er at give eleverne mulighed for at skabe tekstile produkter, hvor eleverne selv er med til at designe, planlægge og fremstille ting, der har funktionel eller æstetisk værdi.

 

Hvor det er naturligt indgår fortællingen i undervisningen, så eleverne oplever sig selv som en del af en skabende kultur, som de selv kan være med til at forme og ændre gennem personlige valg.

 

Eleverne skal have mulighed for at opleve arbejdsglæde, glæde over egne gennemarbejdede produkter, fællesskab, hygge og følelsesmæssigt engagement, som et sådant praktisk fag kan give.

 

INDLEDNING

På Stige Friskole undervises der i håndarbejde i 4. klasse, 6.klasse og 7. klasse. Vi tilstræber desuden at håndarbejde indgår i emnedage og aktivitetsuger, hvis det er relevant. Håndarbejde tilbydes desuden som valgfag i 8. og 9. klasse.

Da vi ønsker, at eleverne får så god en oplevelse af faget som muligt, deles større klasser i to halvårlige hold. Ved at dele en klasse i to mindre hold opnår vi, at eleverne får mere vejledning og dermed lærer tingene bedre. Således har man håndarbejde i ½ skoleår - med 2 lektioner ugentligt - i både 4. og 6. klasse. I 7. klasse fungerer faget som en slags valgordning, hvor eleverne kan vælge mellem håndarbejde eller sløjd i 2 ugentlige lektioner i et helt år. Hvis fordelingen af elever er meget skæv, tilbydes alle ½ år i begge fag.

Der kan oprettes valgfag i håndarbejde, hvis mindst 8 elever fra 8. eller 9. klasse ønsker faget. Faget kan tilbydes for ½ år eller for et helt år. Folkeskolens afgangsprøve kan kun tilbydes elever, der har fulgt faget i et helt år i både 8. og 9. klasse. 

Vi arbejder med folkeskolens Slutmål for øje indenfor:

Tekstile arbejdsområder

Det skabende håndværk

Det samfundsmæssige og kulturelle indhold.

 

Se http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Haandarbejde/beskrivelser_synoptisk.html

 

LÆSEPLAN

4. klasse

Symaskinekursus; symaskinens funktioner gennemgås teoretisk og praktisk. 

Med symaskinen som hjælpemiddel fremstilles forskellige funktionelle og æstetiske produkter. Applikation udføres som dekoration.

 

6. klasse

Lære  mindst 3 andre tekstile teknikker udover brug af symaskine. F.eks. vævning, filtning, strikning, broderi, stofmaling, knytning m.v.

 

7. klasse

Undervisningen planlægges ud fra elevernes viden og ønsker i samarbejde med læreren. 

Der arbejdes efterhånden mere selvstændigt ud fra  mønstre og  arbejdsbeskrivelser.

 

 Endvidere arbejdes der på alle klassetrin, når det er relevant, med:

  • ideer (egne eller givne), eksperimentering, tegning af skitser, planlægning, fremstilling og formgivning af produkter. Tegneprogrammer på computeren bruges i designprocessen, hvor det er muligt.
  • fremvisning, evaluering og vurdering af egne og andres produkter.
  • at placere produkter, teknikker, redskaber m.v. i et historisk perspektiv.
  • komposition og farvelære
  • relevante fagudtryk
  • kendskab til tekstile materialer
  • miljø, ressourcer, produktion og forbrug i arbejdet med tekstiler
  • Tekstile produkter som kommunikationsmiddel.