KOSTPOLITIK

 

FOR FRISKOLENS BØRNEHAVE

”Sunde børn leger bedst”

 

Målet er:

 • at skabe sunde kostvaner hos børnene, som dermed vil medvirke til at fremme deres sundhed og velvære.
 • at få sunde børn der kan koncentrere sig, og som har masser af god energi.
 • at skabe en god spisesituation, hvor måltidet opleves som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om.
 • at arbejde for en fælles forståelse af sund og usund mad blandt børn, forældre og personale.

  

I tilfælde med allergi samarbejder forældre og personale om den bedst mulige løsning for nedenstående pkt.

  

Områder:  

 • morgenmad
 • frugt
 • frokost
 • eftermiddagsmad
 • smør selv dage
 • fødselsdage i børnehaven og hjemme
 • forældrekaffe
 • forældrearrangementer
 • afslutning for førskolebørn
 • højtider

 

Morgenmad:

Indtil kl. 7.30 er der mulighed for at spise morgenmad i børnehaven. Morgenmaden består af mælk, havregrød, havregryn, cornflakes, brød, smør, ost – og sukker i begrænset mængde. Morgenmåltidet foregår i en stille og hyggelig stund, hvor der er tid til at spise og vågne!

Vi forventer, at de børn der kommer efter kl. 7.30, har spist morgenmad hjemmefra.

 

Frugt:

Børnene medbringer deres egen frugt i en frugtpose, evt. skåret ud alt efter alder og humør. Vi har frugt samling kl. 9.

 

Frokost:

Alle medbringer en sund og varieret madpakke hver dag. Den må ikke indeholde slik og kage – (pålægschokolade kun i begrænset mængde), men gerne frugt og grønt.

Børnene bestemmer selv over madpakken. De må altså selv bestemme rækkefølgen og mængden. Den medbestemmelse synes vi er vigtig for barnet, så det er lystfølelse og appetit, der styrer måltidet. De voksne vejleder og hjælper, hvor der er behov.

  

Eftermiddagsmad:

Børnene medbringer eftermiddagsmad hver dag. Enten i form af ekstra madpakke eller i form af en større frokostmadpakke. Husk at rugbrød altid er et hit!

Frugt, grønt eller andet tilbehør bør være et fast supplement til eftermiddagsmaden.

Medbring ikke mælkeprodukter som yoghurt, tykmælk og koldskål - det mætter ikke nok og indeholder for meget sukker, m.m.

 

Smør-selv-dage:

Børnehaven arrangerer med jævne mellemrum smør-selv-dage. Disse dage er børnene så vidt muligt med til at bestemme både menu, indkøb, tilberedning og borddækning.

Maden skal ligesom den daglige frokost bestå af sund og varieret kost. 

 

Fødselsdage i børnehaven og hjemme:

Se ”Fødselsdagspolitik”. Uanset hvor fødselsdagen holdes, er det i orden at byde på en usund ting – husk at saft og kakao også hører under usundt. Da børnene ikke kan skelne mellem sukkerfri og sukker i saft bør dette udelades. Husk at vand og mælk er rigtig fint.

 

Forældrekaffe:

Børnehaven vil (ca. fire gange årligt) indbyde til forældrekaffe i børnehaven. Her vil forældrene blive tilbudt kaffe/te og børnene saft! Derudover vil der være frugt, kage, småkage, el.l.

Forældrekaffe vil som regel være fredage i tidsrummet kl. 14.30 til 16.00.

 

Forældrearrangementer:

I forbindelse med forældrearrangementer i børnehaven, er det igen vigtigt, at huske på den generelle kostpolitik. Hver familie vil som regel medbringe en ret til fælles tag selv bord. Børnehaven vil i samarbejde med forældre udarbejde en menu plan, som forældrene skriver sig på. I enkelte tilfælde vil der være plads til en lille usund ting. Børnehaven vurderer.

 

Højtider:

Ved højtider som jul, påske, traditioner, begivenheder m.m. vurderer børnehaven, hvornår der bliver serveret usunde ting. Børnehaven vurderer altså, hvornår der eksempelvis serveres is om sommeren, pebernødder til jul, chokoladeæg til påske, m.m.

 

Generelt:

Børnehavens kostpolitik er udarbejdet i samarbejde med personale, repræsentanter for forældreråd og forældre.

Kostpolitikken vil jævnligt blive taget op til revurdering – og altid gennemgået på årets første forældremøde.