SOCIAL INKLUSION

I Friskolens Børnehave er vi bevidste om, at arbejde med social inklusion i vores hverdag med børnene.

Den røde tråd i vores pædagogik er bl.a., at vi lægger stor vægt på anerkendelse, sprog og deltagelse.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børnene, der betyder, at de bliver set, mødt, hørt og forstået i den sociale deltagelse. Vi inddrager sproget i hverdagen, så vi gennem dette viser forståelse og nysgerrighed overfor barnet, og forsøger at sætte os i barnets sted – at vi gennem vores sprog er skabende og handlende, og via kommunikation med børnene kan skabe en ny historie. Ligeledes ønsker vi, at børnene er deltagende, men vi er dog opmærksomme på, at det kan være svært for nogle børn i nogle sammenhænge – vi er derfor reflekterende og har øje for, hvordan det enkelte barn deltager, og om der sker en kvalitativ udvikling i deltagelsen.

Vi har skabt en kultur her i Friskolens Børnehave, hvor vi omtaler børnene positivt og møder dem anerkendende.