BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

 

Sammenhæng: 

Børn der har brug for ekstra ordinært støtte og særlig opmærksomhed, kan f.eks. være børn i sorg pga. dødsfald, skilsmisse eller lignende. Det kan være sprogbørn, børn der har brug for udsættelse af skolestart, udad reagerende børn, sensitive børn, motorisk svage børn, tosprogede børn m.fl.

Når vi møder et barn, der af den ene eller anden årsag har det svært, tager vi hånd om de udfordringer barnet har.

 

Mål:

At barnet til trods for sine problematikker bliver inkluderet i børnegruppen, og får den nødvendige hjælp og støtte, til at kunne begå sig socialt, motorisk, følelsesmæssigt, sprogligt, mm.

 

Tiltag:

På et personalemøde drøfter vi barnets udfordringer og behov.

Indkalder forældrene til en samtale.

Indhenter diverse relevant materiale fra f.eks. nettet, litteratur og fag personer.

Laver særlige iagttagelser på barnet.

Indkalder til forældresamtale med henblik på det videre forløb.

Laver de nødvendige indstillinger til f.eks. Talepædagog, Fysioterapeut, Psykolog, Ergoterapeut, m.fl.

Laver handlingsplaner.

Henviser til Familiehuset i Tarup

 

Tegn:

Barnet er i trivsel.

Der sker synlige fremskridt.

 

Evaluering:

Daglig kommunikation.

Evaluering på personalemøder.

Forældresamtaler.