Tilsynsførende for skoleåret 2016/17:

Hejin Andreasen

Ulriksholmsvej 33, 5300 Kerteminde

Mobil: 28722271