Nyt fra...

3 Nyheder 1 Nyt fra...

Tema-møde 20. september 2018

Sæt x i kalenderen den 20. september!
 
Tema-møde om dannelse, robusthed og opdragelse i Søhushallen for medarbejdere og forældre - se bilag.
 
Der vil efter ferien åbnes op for tilmelding via Forældreintra.
Tema-møde 20. september 2018

04-07-2018 DS